Глосарій з гепатиту

Словник

У цьому словнику з гепатиту ми зібрали для вас найважливіші іноземні слова та технічні терміни і пояснили їх більш детально.

A

Асцит
Затримка води в черевній порожнині

Антитіло (антитіла)
Білок, що синтезується в організмі в присутності антигену для нейтралізації його дії. Антитіла відіграють важливу роль у механізмах імунної системи

Антиген (антигени)
Чужорідна речовина, яка здатна викликати імунну відповідь, спрямовану на її знищення

Альбумін
Білок Бере участь у транспортуванні важливих компонентів крові (гормонів, кальцію, жирних кислот, ліків…).

AST
Аспартатамінотрансфераза -– фермент (трансаміназа), що міститься переважно в печінці, м’язах і серці

AP (AF)
Лужні фосфатази – ферменти, що містяться переважно в печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті та кістках. Визначення активності ЛФ найчастіше призначається в рамках перевірки печінки або при підозрі на за

ALT
Аланінамінотрансфераза – фермент (трансаміназа), що міститься переважно в печінці

Б

Блискавичний (раптовий розвиток)
Раптовий, швидкий і бурхливий

Біопсія печінки
Зразок тканини, взятий з печінки

Біопсія
Взяття зразка тканини з живого організму для мікроскопічного дослідження

Білірубін
Жовтий жовчний пігмент. Надлишок білірубіну в крові призводить до жовтяниці

Безсимптомний
Що немає видимих симптомів.

B

Вірусне навантаження
Кількість вірусу в крові або в органі. Використовується для оцінки тяжкості інфекції та перевірки ефективності лікування.

Вірулентність
Інтенсивність інфекції

Віріон
Біологічна приналежність вірусу (синонім = частинка вірусу)

Виникнення вірусу
як зазначено вище

Варикоз стравоходу
як зазначено вище.

Г

Гострий
Свіжий, щойно сформований

Гепатоцити
Клітини печінки

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК)
Гепатоцелюлярна карцинома (також відома як ГЦК) – це рак печінки, який розвивається з клітин печінки (або гепатоцитів). У переважній більшості випадків він виникає в печінці, яка вже була пошкоджена хронічним захворюванням

Гепатоцелюлярна карцинома
Гепатоцелюлярна карцинома (також відома як ГЦК або жовчно-кам’яна хвороба; англ. Hepatocellular carcinoma) – це рак печінки, який розвивається з клітин печінки (гепатоцитів). У переважній більшості випадків він виникає в печінці, яка вже була пошкоджена хронічним захворюванням.

Гепатит D
Захворювання, спричинене вірусом гепатиту D (HDV), який може розмножуватися лише в присутності вірусу гепатиту В. Ця суперінфекція призводить до набагато важчого перебігу захворювання (порівняно з моноінфекцією ВГВ).

Гепатит С
Гепатит С – це запалення печінки, спричинене вірусом гепатиту С (ВГС). Нове інфікування вірусом рідко призводить до появи симптомів і може вилікуватися протягом перших шести місяців. Однак у більшості випадків гостра інфекція переходить у хронічну форму і залишається в організмі назавжди. Зараз існують препарати, які дозволяють вилікувати вірусний гепатит С. Однак, якщо не лікувати вірусний гепатит С, через багато років можуть виникнути серйозні довгострокові наслідки.

Гепатит В
Захворювання, спричинене вірусом гепатиту В (HBV), який вражає клітини печінки та викликає запалення. Цей вірус переважно міститься в крові та статевих рідинах інфікованих людей

GGT/ Гамма-GT
Гамма-глутамілтрансфераза (або -транспептидаза), тобто фермент, що виробляється в клітинах печінки

Д

ДНК
Дезоксирибонуклеїнова кислота (англ. desoxyribonucleic acid) – містить генетичну інформацію як носій генетичного матеріалу

Декомпенсація (печінкова)
Нездатність організму компенсувати поступову відмову печінки внаслідок цирозу печінки.
компенсувати

E

Ензим/Фермент
Білок, який може активувати або прискорювати хімічну реакцію

Ж

Жовч
Рідина, яка збирається в жовчному міхурі, виробляється і виділяється в печінці для сприяння травленню

Жовтяниця
Як зазначено вище

Жовтяниця
Жовте забарвлення білків очей, шкіри та слизових оболонок, що свідчить про наявність у крові білірубіну, який в нормі виводиться печінкою

Живіт
Живіт, черевна порожнина

I

Історія хвороби
Процес, за допомогою якого лікар реконструює історію хвороби пацієнта

Інкубаційний період
Час між інфікуванням і спалахом інфекційного захворювання

Інвазивний
Метод медичного обстеження. Проникає в організм і таким чином спричиняє травму

К

Класифікація Чайлд-П’ю (Child-Pugh)
Рейтингова система оцінки тяжкості гепатиту з прогнозом на основі різних стадій, що базується на результатах медичних обстежень

М

Морфологічна
Будова і форма організмів

Метавір/Metavir (показник)
Значення (індекс), визначене на основі аналізу зразка тканини, взятого з печінки під час біопсії, що надає інформацію про ступінь запалення та фіброзу. Буква А вказує на запальну активність печінки, а буква F – на ступінь фіброзу. Букви супроводжуються цифрою, що вказує на стадію захворювання

H

Неінвазивний
Метод медичного обстеження, який не проникає в організм і тому не завдає травм.

O

Одночасне інфікування
При одночасному інфікуванні вірус гепатиту D (HDV) потрапляє в організм одночасно з вірусом гепатиту B (HBV)

П

Пристрій Гольджі
Клітинна органела, яка бере участь у сортуванні та прямому транспорті молекул і в якій відбувається ремоделювання певних білків

Презерватив
Кондом – це ще одне слово, що означає захист і є синонімом презерватива

Печінковий
Засоби, пов’язані з печінкою

Печінкова недостатність
Нездатність печінки підтримувати свої нормальні синтетичні та метаболічні функції

Печінкова енцефалопатія
Порушення свідомості внаслідок печінкової недостатності

Печінкова декомпенсація
Нездатність організму компенсувати поступову відмову печінки внаслідок цирозу печінки

Печінка
Орган тіла, розташований у верхній правій частині живота, який бере участь у синтезі та зберіганні білків; печінка також є органом обміну речовин і відповідає за розщеплення та виведення продуктів метаболізму.

PT
Протромбіновий час. Тест, який аналізує фактори крові, що беруть участь у згортанні

PCR
Полімеразна ланцюгова реакція (англ. Polymerase Chain Reaction, PCR) – це метод виявлення, що полягає в ампліфікації фрагментів ДНК для отримання декількох ідентичних копій одного і того ж фрагмента ДНК.

P

Рибонуклеопротеїни (РНП)
РНК та РНК-зв’язуючі білкові комплекси

Реплікація
Розмноження/самовідтворення

Рак печінки
Рак печінки виникає, коли клітини печінки (гепатоцити) дегенерують і починають неконтрольовано розмножуватися

C

CBC
Загальний аналіз крові (CBC = Complete Blood Count) – це аналіз, під час якого підраховуються клітини крові: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити

Суперінфекція
При суперінфекції вірус гепатиту D інфікує людину, яка вже є носієм хронічної інфекції вірусу гепатиту В.

Сироватка (крові)
Рідка частина крові без формених елементів крові та факторів згортання

Серологія
Галузь досліджень, що вивчає сироватки, зокрема їхні властивості, компоненти та зміни з часом

T

Трансплантація
Хірургічна процедура, під час якої функціональний орган передається від однієї людини іншій людині

Трансляція (трансляція білка)
Клітинний процес біосинтезу білка, під час якого інформація одноланцюгової транспортної РНК (мРНК) перекладається в амінокислотну послідовність білків

Транскрипція
Клітинний процес, під час якого послідовності ДНК копіюються і переносяться в інформаційну РНК (мРНК), яка необхідна для біосинтезу білка.

Трансамінази
Ферменти, що містяться в клітинах, особливо в клітинах печінки та м’язів

TPZ
Тромбопластиновий час – можна визначити фактори згортання крові або фактори згортання крові за допомогою тесту

Ф

Фіброз
Зміна тканини, спричинена хірургічним втручанням, хімічними речовинами або вірусом, яка призводить до зниження еластичності, відкладення колагенових волокон в органі та/або утворення рубців, що супроводжується порушенням кровотоку (гіпертензією).

Fibrotest®
Неінвазивний аналіз крові для діагностики та вимірювання фіброзу печінки за допомогою різних маркерів крові

FibroScan®
Тест, який дозволяє зробити висновок про затвердіння печінки. Чим сильніший фіброз, тим твердіша (ригідніша) печінка. Перевагою цього тесту є те, що він безболісний і неінвазивний

FibroMeter
Аналіз крові для оцінки та лікування фіброзу печінки. Тест FibroMeter показує значення від 0 до 1, що відображає ймовірність фіброзу або цирозу печінки.

Х

Хронічний гепатит
Запальний стан печінки, який триває щонайменше шість місяців і зазвичай спричинений інфекцією вірусами гепатиту В, гепатиту С і гепатиту D. З іншого боку, у типових випадках і при використанні відповідних діагностичних процедур, інфекція вірусу гепатиту С також може бути заздалегідь класифікована як хронічна.

Хронічний
Постійний, безперервний

Ц

Цироз печінки
Хронічне захворювання печінки. Сполучна тканина розростається і заміщує здорову тканину печінки (фіброз). Це призводить до прогресуючого погіршення функції печінки. Це серйозне і прогресуюче захворювання, яке може призвести до затвердіння, рубцювання і зменшення печінки.

Цироз печінки
Див. розділ «Цироз печінки».

Ш

Шлунково-кишковий тракт (ШКТ))
Щодо шлунку та кишківника

Більше тем

Печінка

Хочеш дізнатись більше про печінку та її функції? Тоді ти за адресою.

Дізнатись більше

захворювання печінки

Запалення печінки Що потрібно знати про гепатит, вірусні захворювання типів В, С і D

Дізнатись більше

Життя з вірусним гепатитом

Діагноз «гепатит» для донедавна здорової людини звучить як вирок. Наступні поради допоможуть вам впоратися з повсякденним життям з гепатитом.

Дізнатись більше

Поділись нашим контентом з іншими

Список літератури

  1. Glossary of Terms Related to Hepatitis B. https://www.hepb.org/resources-and-support/Lexikony-of-terms-related-to-hepatitis-b/; дата останнього відвідування: січень 2024 р.
  2. Ratgeber Hepatitis B-Virusinfektion (Eleni Koukoulioti, Prof. Dr. Thomas Berg) Lexikon https://docplayer.org/33210226-Ratgeber-hepatitis-b-virusinfektion-eleni-koukoulioti-prof-dr-thomas-berg.html; дата останнього відвідування: січень 2024 р.
  3. Laborlexikon Fachgebiet: Labormedizin.
    https://flexikon.doccheck.com/de/Kategorie:Labormedizin?utm_source=laborlexikon.de&utm_medium=laborlexikon.de&utm_campaign=laborlexikon.de; дата останнього відвідування: січень 2024 р.
  4. Robert Koch Institut (RKI). RKI-Ratgeber Hepatitis C. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisC.html#doc2389942bodyText5; дата останнього відвідування: січень 2024 р.