WZW C

Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu C?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest zapaleniem wątroby wywoływanym przez wirus zapalenia wątroby typu C. Choroba ta jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie i należy do najczęstszych chorób zakaźnych. Dotyczy około 71 milionów ludzi. Rozróżnia się zakażenia ostre i przewlekłe. Ostre zakażenie może ulec samoistnemu wyleczeniu nawet w 40% przypadków. W około 3 na 4 przypadków przechodzi ono jednak w postać przewlekłą, tzn. wirusy zapalenia wątroby typu C są nadal wykrywane we krwi po 6 miesiącach od zakażenia. W przypadku braku leczenia u 20% osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C po 20 latach dochodzi do marskości wątroby. Marskość wątroby zwiększa ryzyko rozwoju raka wątroby.1

Tutaj znajduje się więcej informacji o tym, jak może rozwinąć się marskość wątroby i jakie są jej skutki.

Obejrzyj film wyjaśniający WZW C tutaj

Wirus zapalenia wątroby typu C przenosi się głównie przez kontakt krew-krew, ale może być również wykryty w innych płynach ustrojowych, takich jak ślina, nasienie, pot, a nawet łzy. Typowe sytuacje, w których istnieje ryzyko zakażenia, to na przykład:1

 

 • praktyki seksualne bez zabezpieczenia (bez prezerwatywy) o zwiększonym prawdopodobieństwie urazów
 • używanie lub dzielenie się skażonymi akcesoriami do zażywania narkotyków, w tym do wąchania, jeśli przekazywane są rurki do wąchania lub banknoty używane do tego celu
 • dzielenie się przedmiotami higieny osobistej, takimi jak maszynki do golenia czy nożyczki do paznokci
 • ukłucia igłami (personel medyczny)
 • poród, podczas którego zakażona matka może zarazić dziecko

Nie ma objawów choroby, które jednoznacznie wskazywałyby na zapalenie wątroby typu C. U około 75% pacjentów choroba ma przebieg niezauważalny lub łagodny. Jednak każdy, kto przez dłuższy czas odczuwa zmęczenie, słabą wydolność, niespecyficzne bóle w górnej części brzucha, swędzenie i bóle stawów, powinien skonsultować się z lekarzem. Innym możliwym objawem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C jest podwyższony poziom enzymów wątrobowych. Wirusowe zapalenie wątroby typu C może również powodować objawy poza wątrobą, np. choroby nerek, problemy ze stawami, choroby skóry i depresję. Ponadto u osób cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę.1

Celem wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wykonuje się badanie krwi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C. Obecność tych przeciwciał we krwi nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z aktywnym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C. Nawet jeśli w przeszłości doszło do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C i zostało ono wyleczone, przeciwciała pozostają w organizmie przez całe życie. Jeśli wynik jest dodatni – tzn. przeciwciała są wykrywalne – przeprowadza się kolejne badanie krwi, aby sprawdzić, czy wirus zapalenia wątroby typu C jest nadal obecny. Dopiero wtedy rozpoznanie zapalenia wątroby typu C uznaje się za potwierdzone. Uwaga: Nawet po skutecznym leczeniu możliwe jest ponowne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C.1

 

Badanie to jest szczególnie przydatne w przypadku: 2

 • osób zażywających narkotyki dożylnie/donosowo (czynnie i w przeszłości)
 • osób już zakażonych wirusem HIV lub wirusowym zapaleniem wątroby typu B
 • partnerów seksualnych i życiowych osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C
 • migrantów z krajów o wysokim rozpowszechnieniu wirusa zapalenia wątroby typu C (np. region śródziemnomorski, Europa Wschodnia)
 • osób z doświadczeniem w areszcie
 • osób z podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych i/lub objawami zapalenia wątroby
 • biorców krwi, produktów krwiopochodnych lub przeszczepów (przed 1992 r.)
 • pacjentów leczonych hemodializą (filtracja krwi)
 • osób z tatuażami lub kolczykami
 • osób, które wykonują praktyki seksualne o zwiększonym ryzyku urazu
 • dzieci matek zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C
 • osób z zawodowym ryzykiem zakażenia
 • dawców krwi, narządów i tkanek

 

Wszystkie osoby posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą od 35. roku życia poddać się bezpłatnemu jednokrotnemu badaniu na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C (i B) w ramach badań kontrolnych.3

Ostrego zapalenia wątroby typu C zwykle nie leczy się, ponieważ często ulega ono samoistnemu wyleczeniu.1 W przypadku postaci przewlekłej – tj. gdy wykryto wirusa, nie występują objawy ostrego zapalenia wątroby i nie można stwierdzić ryzyka przeniesienia wirusa w ciągu ostatnich 6 miesięcy – zatwierdzono kilka leków przeciwwirusowych, które są zwykle dobrze tolerowane i bardzo skuteczne.1,4 Aby upewnić się, że leczenie zakończyło się sukcesem, po zakończeniu terapii przeprowadza się ponowne badanie krwi w celu sprawdzenia, czy wirusy zapalenia wątroby typu C są nadal wykrywalne.1

Uwaga: Nawet po skutecznym leczeniu możliwe jest ponowne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C.1

Obecnie nie ma szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Dlatego tym ważniejsze jest unikanie ewentualnego zakażenia poprzez podjęcie odpowiednich działań. Ważne dla uniknięcia zakażenia są następujące środki:1

 • bezpieczny seks
 • podczas zażywania narkotyków używanie wyłącznie sterylnych akcesoriów i nie udostępnianie ich innym
 • podczas tatuowania i piercingu zwracanie uwagi na higieniczne warunki i sterylne narzędzia
 • nie należy dzielić się przedmiotami higieny osobistej, które mogą być skażone krwią (np. maszynki do golenia lub nożyczki do paznokci)

Udostępnij nasze treści

Inne tematy

Badanie użytkowników

Jak podobają Ci się informacje oferowane na Meine-Leber-und-ich.de? Zapraszamy do wzięcia udziału w tej ankiecie dla użytkowników.

Dowiedz się więcej

WZW D

Dowiedz się więcej o WZW D! Jaka jest różnica w stosunku do WZW B? A jak można się zabezpieczyć?

Dowiedz się więcej

Wątroba

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej wątrobie i jej funkcji? W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce.

Dowiedz się więcej

Bibliografia

 1. Poradnik RKI dot. wirusowego zapalenia wątroby typu C. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisC.html (dostęp: maj 2022 r.).
 2. Sarrazin C et al. Z Gastroenterol 2018; 56: 756–83.
 3. Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego – aktualności z praktyki. https://www.kbv.de/html/1150_50632.php (dostęp: maj 2022 r.).
 4. Sarrazin C et al. Z Gastroenterol 2020; 58: 1110–1131.